به نام خدا

اطلاعیه تاسیس انجمن علمی مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
(Biulding Information Modeling - BIM)

به استناد آیین‌نامه تشکیل و تأسیس انجمنهای علمی و ادبی و هنری مصوب دویست و شصت ودومین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، انجمن علمی مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شرف تاسیس می باشد.

کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت، رشته مهندسی و مدیریت ساخت، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد معماری (مانند فناوری معماری بیونیک، فناوری معماری دیجیتال، انرژی و معماری، معماری مسکن، معماری داخلی و معماری منظر)، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مرتبط با موضوع انجمن (مانند مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی و مهندسی محیط زیست)، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، یکی از رشته‌های کارشناسی ارشد وابسته به معماری و عمران، یکی از رشته ها و گرایش های مرتبط با مدل سازی اطلاعات ساختمان و یا رشته های وابسته هستند در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ۱۵ روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان دوم-انتصاریه - پلاک ۱۸ دانشگاه معماری و‌هنر پارس ارسال و یا به شماره تلفن ۸۸۳۳۰۹۰۴۰ (داخلی ۸) فاکس نمایید.

هیئت موسس انجمن عبارتند از:
۱- پروفسور محمود گلابچی
۲- دکتر محمدرضابمانیان
۳- دکتر حمزه شکیب
4- دکتر علی وطنی
5- دکتر رضا مکنون
6- دکتر کتایون تقی زاده
7- دکتر حامد مظاهریان
8- دکتر فرنام نصیر زاده
9- دکتر مهدی روانشادنیا
10- دکتر احسان الله اشتهاردیان
11- دکتر اقبال شاکری
12- دکتر حسین تقدس
13- دکتر وحید شاه حسینی
14- دکتر امین الوانچی
15- دکتر مجتبی عزیزی
16- مهندس جمشید قسیمی
17- مهندس کبری قارونی جعفری

نماینده هیئت موسس: پروفسور محمود گلابچی