انتشار سند چشم انداز و برنامه بلندمدت مدل‌سازی اطلاعات ساخت(BIM) در پروژه های عمرانی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

از علاقه­‌مندان و صاحب­‌نظران دعوت می­شود نظرات خود را از طریق مکاتبه به آدرس پستی یا ایمیل درج شده در صفحه «ب» سند با عنوان «سند چشم‌انداز مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)» ارسال نمایند.

لینک دانلود