متن اساس‌نامه انجمن علمی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ایران به صورت فایل PDF از این صفحه قابل دریافت است.

«لینک دانلود»